Online Casino Developer - GamingSoft
GamingSoft

Bingo Bingo Taiwan - Lottery Game

"Bingo Bingo" เป็นเกมลอตเตอรีคอมพิวเตอร์ที่ออกรางวัลทุกๆห้านาที ช่วงการเลือกคือตั้งแต่ 01 ถึง 80 คุณสามารถเลือกเล่นได้ 1 ~ 10 หมายเลข (เรียกว่า "1 ดาว", "2 ดาว", "3 ดาว" ... "," 10 ดาว ") ในเวลานั้น ระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มออก 20 รางวัลและคุณสามารถเล่นรางวัลตามรูปแบบการเล่นและตัวเลือกที่คุณเลือกหากหมายเลขการเลือกของคุณตรงตามสถานการณ์ใด ๆ ที่ชนะในช่วงเวลานั้นจะได้รับรางวัลและคุณสามารถแลกโบนัสได้ตาม ข้อบังคับ.

Platforms

Preview

Contact Us More contact methods
Cookie Policy Notice

We use cookies to improve your experience. By continuing, you agree to our use of cookies.